KWALITEIT


Vercaro wil de garantie bieden om goede, smaakvolle en voedselveilige producten te leveren, geproduceerd volgens de gangbare GMP- en HACCP-normen.1

Kwaliteit betekent bovendien dat Vercaro het engagement aangaat om tegemoet te komen aan realistische en terechte verwachtingen van onze klanten.

Dit kwaliteitsbeleid wordt ondersteund door:


1.    Kwaliteitscertificaten

BVBA Vercaro is Comeos Food gecertificeerd.

" De standaard vermeldt de eisen waaraan de producenten van voedingsproducten moeten voldoen (HACCP-plan, omgeving productiesite, beheersing van de productiekwaliteit en van het fabricageprocedé, enz.). Hij is geïnspireerd op de BRC-standaad die op wereldschaal erkend is in de voedingssector."

 

BVBA Vercaro is Febev gecertificeerd.

"Febev is de Federatie Belgisch Vlees, de nationale sectorfederatie voor slachthuizen, uitsnijderijen en groothandels, specifiek voor runderen, varkens, schapen en paarden. Al meer dan een decennia lang probeert Febev bij te dragen aan de professionalisering, ontwikkeling en groei van bedrijven én van de vleessector in het algemeen."

 

BVBA Vercaro is FAVV gecertificeerd.

"Dit voedselagentschap waakt over de veiligheid van de voedselketen en over de kwaliteit van ons voedsel. Hun opdracht van waakzaamheid strekt zich uit van riek tot vork."

 


2.    3 Basispijlers

BVBA Vercaro kent 3 basispijlers die steeds gecontroleerd en gesensibiliseerd worden:

  • Temperaturen: volledige covering van binnenkomende goederen tot levering aan de klant.
  • Tracering: dagelijkse controle op het juist toepassen van de traceringsregels.
  • Hygiëne: reiniging en ontsmetting, alsook handhygiëne worden in eigen beheer geanalyseerd.

 


3.    Klachten

Alle klachten worden niet alleen beantwoord maar ook gecentraliseerd in een database. Dit laat ons toe om de nodige analyses te maken en het productieproces indien nodig bij te sturen.

Op vraag kan een gepersonaliseerd overzicht gecreëerd worden.

 


4.    HACCP team

Alle beslissingen en acties die genomen worden tot bevordering van de kwaliteit worden vooraf besproken binnen ons HACCP team. Deze is samengesteld uit de kwaliteitsverantwoordelijke, de zaakvoerder en de afdelingshoofden die maandelijks vergaderen.


1 GMP: Good Manufacturing Practise;  HACCP: Hazard analysis critical control points.

Web Statistics