VEEKWEEK


Kwaliteit begint bij de aankoop. Hiervoor is de boerderij met Herman de fundering van ons bedrijf. Onze boerderij telt momenteel 350 runderen en wordt beheerd volgens het lastenboek van het Merituslabel. Dit lastenboek biedt garanties inzake het dierenwelzijn, verbod op groeistimulatoren en controle op het veevoeder.

 


Het belang van de veekweek voor Vercaro is de volgende:

 

   15% rundsvlees van eigen productie. Waarom?

  • Risico spreiding: hierdoor is continuïteit verzekerd;

  • referentie inzake kwaliteit;

  • kostprijsbewaking.

 

   85% aangekocht rundsvlees

  • Om te kunnen voldoen aan ons eigen slachtritme koopt Herman eveneens runderen bij vaste veekwekers die aan onze strenge kwaliteitseisen moeten voldoen.